GLS API / FTP

Online API pracuje na bázi webové služby. Typ a způsob komunikace s webovou službou je uveden v dokumentaci na https://api.mygls.cz/