GLS Online

V horním menu naleznete záložku "Kontakty", ve které můžete své kontakty spravovat.
Kontakty můžete: vyhledávat, ručně vytvářet, importovat, exportovat nebo mazat.

 

Pořadí sloupců - pořadí sloupců není možné změnit, jednotlivé údaje nesmí obsahovat středník:

  • Hlavička je povinná (text hlavičky libovolný).
  • Jméno příjemce (povinné)
  • Krátké jméno (nepovinné, nezobrazí se na štítku)
  • Město (povinné)
  • PSČ (povinné)
  • Kód země (povinné)
  • Adresa (povinné)
  • Kontaktní osoba (nepovinné, prázdný sloupec)
  • Tel. číslo (nepovinné)
  • E-mailová adresa (nepovinná)