GLS API / FTP

Umístěte na Vaše stránky tlačítko/link na naše rozhraní pro výběr ParcelShopu a nechte si od této stránky vrátit informace o ParcelShopu, který si zvolí přímo Váš zákazník na přehledné mapě. Tomuto rozhraní můžete předat také Vaše data (například vyplněný formulář) a rozhraní je vrátí spolu s informací o vybraném ParcelShopu.
Je nutné mít zapnuté tlačítko pro potvrzení výběru ParcelShopu. Do proměnné encodeVar pak vložíte své vyplněné formuláře, které Vám budou vráceny na stránku, ze které jste se na naši mapu přišli. Velice doporučujeme mít vyplněnou i URL, na kterou data vrátit – dosáhnete tak lepší stability Vaší aplikace.

Doporučujeme mít alespoň takto připravený link:

https://maps.gls-czech.cz/?find=1&returnUrl=https://seznam.cz&encodeVar=vaseData

 

Po stisku tlačítka pro výběr ParcelShopu budete vráceni na adresu v proměnné returnUrl (pokud ji nevyplníte, budete vráceni na url, ze které jste na mapu přišli). Přes metodu GET budou vráceny hodnoty v proměnné encodeVar a také následující hodnoty zvoleného Parcelshopu:

  • id – identifikační číslo ParcelShopu, nutné pro objednání služby
  • name – název ParcelShopu
  • address – adresa (ulice č.p.)
  • city – město
  • zipcode – poštovní směrovací číslo

Pro objednání služby stačí znát pouze ID ParcelShopu. Ostatní informace můžete poskytnout zákazníkovi například v emailu, SMS zprávě, nebo jiným způsobem, který uznáte za vhodný.