GLS API / FTP

Mapu naleznete na:

https://ps-maps.gls-czech.cz

možný alias:

https://maps.gls-czech.cz

https://mapa.gls-czech.cz

Do URL je možné přidávat další proměnné, které ovlivňují vzhled mapy, nebo její chování. Níže najdete jejich výčet včetně detailního popisu.

 

VÝCHOZÍ POZICE NA MAPĚ
Proměnná: p
Ukázka URL:https://ps-maps.gls-czech.cz?p=průmyslová,jihlava
Výchozí hodnota: poloha předána prohlížečem / proměnná ctrcode / Česká republika
Proměnná „p“ při inicializaci mapy vyhledá zadanou adresu a přiblíží tak, aby na mapě bylo vidět nejméně čtyři nejbližší ParcelShopy. Takto ostatně funguje vyhledávání přes text box přímo na stránce. Pokud uživatel dá stránce dodatečná oprávnění a prohlížeči se podaří zjistit pozici uživatele, tak ji automaticky nastaví jako výchozí hodnotu. Pokud je nastavena proměnná „p“ je automatické zjištění polohy ignorováno a bude zobrazena zadaná poloha v proměnné „p“.

VOLBA ZEMĚ PRO PARCELSHOPY
Proměnná: ctrcode
Ukázka URL:https://ps-maps.gls-czech.cz?ctrcode=SK
Výchozí hodnota: CZ
Takto lze na mapě zobrazit ParcelShopy dané země. Není možné zobrazit více zemí současně. Dostupné hodnoty jsou: CZ, SK, SI, HU, HR, RO.

VOLBA JAZYKA
Proměnná: lng
Ukázka URL:https://ps-maps.gls-czech.cz?lng=en
Výchozí hodnota: výchozí jazyk země zvolené v proměnné ctrcode
Jazyk na mapě lze upravit právě touto proměnnou. Defaultně je nastavený jazyk zvolené země. Připomínáme, že defaultní země je CZ. Dostupné hodnoty jsou: en, cs, sk


ZOBRAZENÍ PARCELSHOPU
Proměnná: sid
Ukázka URL:https://ps-maps.gls-czech.cz?sid=58601-HERKLOVAHE
Výchozí hodnota: null
Přes proměnnou „sid“ můžete rovnou při inicializaci mapy zobrazit detail zvoleného ParcelShopu. Jako hodnotu této proměnné se předává ID ParcelShopu, který se má zobrazit na mapě okamžitě po její inicializaci. Pokud je proměnná „sid“ nastavena, jsou ignorovány ostatní určení polohy (pozice z prohlížeče nebo přes proměnnou „p“).

 

TLAČÍTKO PRO ZVOLENÍ PARCELSHOPU
Proměnná: find
Ukázka URL:https://ps-maps.gls-czech.cz?find=1
Výchozí hodnota: 0
Pokud proměnné „find“ přiřadíte hodnotu 1, bude se v okně s detailem ParcelShopu zobrazovat tlačítko pro výběr. Toto je nutné, pokud používáte metodu výběru ParcelShopu přes odkaz (viz níže).

 

ZÁHLAVÍ STRÁNKY S MAPOU
Proměnná: header
Ukázka URL: https://ps-maps.gls-czech.cz?header=1
Výchozí hodnota: 1
Proměnná „header“ umožní zvolit, jak bude vypadat záhlaví stránky. Může nabývat hodnot:
• 0 – minimální zobrazení, vyhledávací pole se zobrazuje přímo v mapě, logo není zobrazeno

Mapa PSD
• 1 – plné zobrazení včetně loga a vyhledávacího pole

Mapa PSD plne zobrazeni

ADRESA NA VRÁCENÍ VYBRANÉHO PARCELSHOPU
Proměnná: returnUrl
Ukázka URL:https://ps-maps.gls-czech.cz?returnUrl=https://google.com
Výchozí hodnota: null
Pokud používáte výběr ParcelShopu přes odkaz (viz níže). Můžete specifikovat adresu, kam se mají data vrátit. Pokud není tato proměnná nastavena, jsou data vrácena na stránku, ze které jste přišli. Pokud používáte předání dat odkazem, doporučujeme mít tuto hodnotu VŽDY nastavenou.

 

VRÁCENÍ PŘEDANÝCH HODNOT
Proměnná: encodeVar
Ukázka URL:https://ps-maps.gls-czech.cz?encodeVar =vaSeDaTa
Výchozí hodnota: null
Do této proměnné můžete vložit data, která budete chtít vrátit spolu s informacemi o zvoleném ParcelShopu. Je silně doporučeno používat nějaké kódování Vašich dat.

 

TYP DETAILU ZVOLENÉHO PARCELSHOPU
Proměnná: tdetail
Ukázka URL:https://ps-maps.gls-czech.cz?tdetail=1
Výchozí hodnota: 2
Proměnnou „tdetail“ volíte vzhled detailu. Po rozkliknutí zvoleného ParcelShopu, na mapě, se zobrazí detail s adresou, možnostmi platby, otevírací dobou… Můžete mít tři typy detailu:

 

    • 1 – detail na pravé straně v celé výšce mapy

mapa detail

 

  • 2 – detail je ve formě informačního okna nad značkou zvoleného ParcelShopu

mapa detail 2

  • 3 – nezobrazuje se žádný detail, v okamžiku výběru je poslána informace nadřazenému oknu, vhodné při implementaci přes iframe