GLS API / FTP

Mapu naleznete na:

https://maps.gls-czech.cz/

Do URL je možné přidávat další proměnné, které ovlivňují vzhled mapy, nebo její chování. Níže najdete jejich výčet včetně detailního popisu.

 

VÝCHOZÍ POZICE NA MAPĚ
Proměnná: p
Ukázka URL: GLS - ParcelShops (gls-czech.cz)
Výchozí hodnota: poloha předána prohlížečem / proměnná ctrcode / Česká republika

Proměnná „p“ při inicializaci mapy vyhledá zadanou adresu a přiblíží tak, aby na mapě bylo vidět nejméně čtyři nejbližší výdejní místa. Takto ostatně funguje vyhledávání přes text box přímo na stránce. Pokud uživatel dá stránce dodatečná oprávnění a prohlížeči se podaří zjistit pozici uživatele, tak ji automaticky nastaví jako výchozí hodnotu. Pokud je nastavena proměnná „p“ je automatické zjištění polohy ignorováno a bude zobrazena zadaná poloha v proměnné „p“.

VOLBA ZEMĚ PRO VÝDEJNÍ MÍSTA
Proměnná: ctrcode
Ukázka URL: https://maps.gls-czech.cz/?ctrcode=SK
Výchozí hodnota: CZ

Takto lze na mapě zobrazit výdejní místa dané země. Není možné zobrazit více zemí současně. Dostupné hodnoty jsou: CZ, SK, SI, HU, HR, RO.

VOLBA JAZYKA
Proměnán: lng
Ukázka URL: https://maps.gls-czech.cz/?lng=en
Výchozí hodnota: výchozí jazyk země zvolené v proměnné ctrcode

Jazyk na mapě lze upravit právě touto proměnnou. Defaultně je nastavený jazyk zvolené země. Připomínáme, že defaultní země je CZ.

Dostupné hodnoty jsou: en, cs, sk


ZOBRAZENÍ VÝDEJNÍCH MÍST
Proměnná: sid
Ukázka URL: https://maps.gls-czech.cz/?sid=58601-HERKLOVAHE
Výchozí hodnota: null

Přes proměnnou „sid“ můžete rovnou při inicializaci mapy zobrazit detail zvoleného výdejního místa. Jako hodnotu této proměnné se předává ID výdejního místa, který se má zobrazit na mapě okamžitě po její inicializaci.

Pokud je proměnná „sid“ nastavena, jsou ignorovány ostatní určení polohy (pozice z prohlížeče nebo přes proměnnou „p“).

 

TLAČÍTKO PRO ZVOLENÍ VÝDEJNÍHO MÍSTA
Proměnná: find
Ukázka URL: https://maps.gls-czech.cz/?find=1
Výchozí hodnota: 0

Pokud proměnné „find“ přiřadíte hodnotu 1, bude se v okně s detailem výdejního místa zobrazovat tlačítko pro výběr. Toto je nutné, pokud používáte metodu výběru výdejního místa přes odkaz (viz níže).

 

ADRESA NA VRÁCENÍ VYBRANÉHO VÝDEJNÍHO MÍSTA
Proměnná: returnUrl
Ukázka URL: https://maps.gls-czech.cz?returnUrl=https://google.com
Výchozí hodnota: null

Pokud používáte výběr výdeních míst přes odkaz (viz níže). Můžete specifikovat adresu, kam se mají data vrátit. Pokud není tato proměnná nastavena, jsou data vrácena na stránku, ze které jste přišli. Pokud používáte předání dat odkazem, doporučujeme mít tuto hodnotu VŽDY nastavenou.

 

VRÁCENÍ PŘEDANÝCH HODNOT
Proměnná: encodeVar
Ukázka URL: https://maps.gls-czech.cz/?encodeVar%20=vaSeDaTa
Výchozí hodnota: null

 

Do této proměnné můžete vložit data, která budete chtít vrátit spolu s informacemi o zvoleném výdejním místě. Je silně doporučeno používat nějaké kódování Vašich dat.

 

 

VYPNUTÍ SKUPIN
Proměnná: nogroup
Ukázka URL: https://maps.gls-czech.cz?nogroup[]=1&nogroup[]=5
Výchozí hodnota: null

 

Takto lze na mapě vypnout skupiny výdejních míst, které nechcete zobrazit, podle oboru jejich hlavní činnosti. Seznam skupin v následujícím seznamu:

1. Auto-moto
2. Zahradní technika
3. Stavba / Dílna / Železářství
4. Domácí potřeby / Galanterie
5. Hračky / Papír
6. Knihy
7. Fashion / Obuv
8. Sport / Outdoor
9. Dětské zboží/Kočárky
10. Chovatelské potřeby
11. Potraviny / Občerstvení
12. Elektro
13. Čerpací stanice
14. Lékárna
15. Drogerie / Parfumerie
16. Služby pro spotřebitele
17. Alza Box
18. GLS Parcel Box