GLS API / FTP

VLASTNÍ ŘEŠENÍ

 

Informace o všech odběrných místech si můžete stáhnout v XML souboru a vytvořit si tak své vlastní řešení.
Z odkazu níže, je možné každý den aktualizovat seznam našich partnerů – k aktualizaci těchto souborů dochází
jednou za den v nočních hodinách.

 

https://maps.gls-czech.cz/getDropoffPoints.php?ctrcode=CZ


Seznam ParcelShopů je dostupný pro následující státy: CZ, SK, HU, SI, RO, HR a můžete je získat, pokud tyto
zkratky států dosadíte do proměnné „ctrcode“.