GLS API / FTP

VLASTNÍ ŘEŠENÍ

Informace o všech odběrných místech si můžete stáhnout v XML souboru a vytvořit si tak své vlastní řešení. Z odkazu níže, je možné každý den aktualizovat seznam našich partnerů – z důvodu ochrany serveru před přetížením je možné tuto aktualizaci provést pouze jednou za den.

https://datarequester.gls-hungary.com/glsconnect/getDropoffPoints.php?ctrcode=CZ&updated=2015-04-01T12:00:00
Seznam ParcelShopů je dostupný pro následující státy: CZ, SK, HU, SI, RO, HR a můžete je získat, pokud tyto zkratky států dosadíte do proměnné „ctrcode“.
Za proměnnou „updated“ dosazujte datum a čas poslední aktualizace, který je uvedený v XML souboru. Tento údaj zadávejte ve formátu:
YYYY-mm-ddTHH:ii:ss
kde:
• YYYY – rok
• mm – měsíc ve dvoumístném tvaru (09, 10, …)
• dd – den ve dvoumístném tvaru
• T – pevný znak, nic nedosazovat
• HH – hodiny (ve 24hodinovém formátu)
• ii – minuty ve dvoumístném tvaru
• ss – sekundy ve dvoumístném tvaru