GLS Connect

GLS Connect umožňuje několik možností pro práci více uživatelů se stejnými daty. Nasdílením databáze umožníte dalším počítačům v lokální síti pracovat se stejnými daty

1) Přesunutí MDB souboru na síťový disk
Požadavky: Síťový disk viditelný všem uživatelům (stačí jen těm, kteří budou GLS Connect využívat).
Uživatelé, či skupiny uživatelů, musí mít nastavena práva pro čtení a zápis.

Způsob instalace:

  • Nainstalujte GLS Connect na všechny počítače, které ho budou používat.
  • Z počítače, kde je již GLS Connect nastaven, zkopírujte soubor "GLS Connect.mdb" a vložte ho na síťový disk (standartní cesta je "C:\Program Files\GLS\GLS Connect"). "GLS Connect.mdb" je databázový soubor s uloženými daty z programu. Tento soubor obsahuje databázi zákazníků, vytištěných štítků atd.
  • Na všech počítačích spusťte GLS Connect a v menu „Nastavení/Všeobecná nastavení/Nastavení databáze/Cesta k databázi“ nastavte cestu k souboru "GLS Connect.mdb" uloženému na síťovém disku.

CONNECT Nastavení nastavení databáze

2) Použití MySQL databáze na serveru

  • Pro použití této možnosti se předpokládá, že v počítači již máte nainstalovány ODBC ovladače pro MySQL (stahujte zde).
  • V menu v záložce „Nastavení/Všeobecná nastavení/Nastavení databáze“ zvolte možnost „Databázový server“ a vyplňte daná pole.
  • GLS Connect při zvolení této databáze nabídne uživateli možnost vytvoření nové databáze (tabulek) na serveru. Obsah původní databáze v MDB bude překonvertován do nové MySQL databáze (aplikace tuto možnost nabídne).

 

3) Použití MS SQL databáze na serveru

  • Použití MS SQL databáze je stejné jako popis u MySQL.

TIP: Uživatelé na více počítačích mohou tisknout zároveň. Podmínkou je instalace programu GLS Connect a číselný rozsah balíků pro síť. Jak nastavit najdete zde.