GLS Connect

 

Mazání štítků je dostupné v menu "Operace se štítky/Vymazání štítku"

Pokud chcete vymazat více čísel, stačí jednotlivá čísla oddělit čárkou ",". Pro vymazání všech čísel daného rozsahu použijte "-".

Příklady: “00000000001,00000000032” – budou vymazána dvě čísla.
“00000000001-00000000032” – bude vymazáno všech 32 čísel v daném rozsahu.

Tato čísla zásilek budou vymazána ve Vašem "účtu"(databázi), nikoliv z databáze GLS

CONNECT mazání štítků

CONNECT mazání štítků dotaz

CONNECT mazání štítků potvrzení