GLS Connect

Importování číselné řady

Pro vygenerování číselné řady kontaktujte naše zákaznické oddělení na tel. 567 771 111.

  • Na Vaši e-mailovou adresu Vám bude zaslán Zip soubor, s rozsahem číselné řady, který neotvírejte. Je zaheslovaný
  • Platnost číselné řady (ZIP souboru) je pouze 5 dní. Pokud nebude číselná řada do této lhůty importována, je nutné si objednat jinou číselnou řadu
  • V případě, že používáte program GLS Connect na 2 a více PC, doporučujeme nechat si vygenrovat pro každý PC svoji číselnou řadu. Nehrozí tak duplikace číselné řady, která může způsobit nedoručení zásliky nebo nevybrání dobírkových částek
  • Pokud chcete při posílání balíků měnit odesílatele nebo zasíláte zásilky do zahraničí, musíte si objednat a importovat různé číselné řady pro každé jednotlivé klientské číslo/jméno zvlášť. Po importu vás program vyzve k zadání jména, které poté můžete zvolit při tisku štítku
  • V případě, že dojde, z důvodu chyby databáze, k její obnově ze zálohy, doporučujeme vymazat/deaktivovat stávající číselnou řadu. Předejdete tím riziku zdvojení číselné řady a vrácení zásilek zpět odesílateli. V případě nejasností se můžete obrátit na zákaznické oddělení na tel.: 567 771 111.

Postup pro import číselné řady:

pokud Vám již byl zaslán e-mailem Zip soubor, nerozbalujte ho a rovnou ho uložte např. na plochu PC.
V záložce "Nastavení/Importování číselné řady"

CONNECT Import číselné řady

Mazání číselné řady

1. Otevřete aplikaci GLS Connect
2. Stiskněte klávesy CTRL+ALT+S a v nastavení se Vám zobrazí skryté menu „Údržba"

„Nastavení/Údržba/Vymazání číselných řad“

CONNECT Nastavení mazání číselné řady
3. Zadejte uživatelské jméno a heslo a potvrďte volbu tlačítkem „OK“
Jméno: service
Heslo: vaše klientské číslo
Pokud máte více klientských čísel, zadávejte klientské číslo, které chcete vymazat (deaktivovat). Číslo zadávejte s nulou na začátku ve tvaru 050001234.

CONNECT přihlášení k deaktivaci číselné řady