GLS Connect

Databázi klientů můžete exportovat v menu "Základní údaje/Exportování kontaktů"

Údaje se exportují do souboru CSV (tento formát lze otevřít jakýmkoli MS Excel)

Export probíhá v jednom kroku, zadáte pouze název a umístění souboru

CONNECT Export kontaktů