GLS Connect

 

Při startu GLS Connect program hlásí, že se nemůže připojit k databázi

Důvodem je to, že program se nemůže připojit k serveru GLS. Z tohoto důvodu bude množství funkcí neaktivních, offline nebudou mít využití.

V případě úspěšného připojení se v programu objeví ikona, která značí, že pracujete online. GLS Connect při startu kontroluje, jestli je funkční připojení k internetu.

Řešení problému: problém se vyskytuje v případě, že počítač není připojen k internetu,  komunikace je blokovaná firewallem, antispyware programem nebo se požívá proxy server.

Nastavení firewallu: GLS Connect vyžaduje povolený server "webserver.gls-hungary.com" přes port 80.

V případě použití proxy serveru musíte provést nastavení v menu "Nastavení/Všeobecná nastavení/Nastavení proxy".

Problémy s PSČ:

Zadal jsem slovenské psč, ale objevila se hláška o chybném zadání:

Slovenské psč obsahuje 5 znaků, ale po prvních třech číslech musí následovat mezera a poté zbylá dvě čísla (příklad: špatně: "96001", správně: "960 01").

Při importu údajů se proces přeruší na slovenském psč a objeví se chyba, přestože jsem zadal správné psč s pěti znaky:

Slovenské psč obsahuje 5 znaků, ale po prvních třech číslech musí následovat mezera a poté zbylá dvě čísla (příklad: špatně: "96001", správně: "960 01").

TIP: Jestliže importujete z CSV souboru  a spousta psč je napsána nesprávně, můžete je snadno opravit v MS Excel. Návod: označte všechna chybná psč, klikněte na ně pravým tlačítkem myši, zvolte Formát buněk a nastavte speciální formát PSČ (mezery se automaticky doplní).

Problémy vyskytující se při importu dat a jejich řešení.
Při importu se často údaje objevují ve špatných řádcích. Nejčastější problémy jsou tyto:

Při importu nepoužívejte středník, protože středníkem se v CSV souborech oddělují jednotlivé buňky a mohly by se posunout řádky.


Řešení:
 Otevřete CSV soubor v MS Excel a změňte středníky na jiný znak, např. na čárku (Ctrl+H).

Při importu z CSV souboru se prosím vyvarujte speciálních znaků  ' * „ (apostrof, hvězdička, uvozovky). Mohly by se objevit problémy.


Řešení: Otevřete CSV soubor v MS Excel a změňte tyto znaky (Ctrl+H).

Příliš mnoho znaků v jedné buňce.


Při importu se objeví chyba, jestliže počet znaků v poli neodpovídá následujícímu:

Krátké jméno: maximálně 20 znaků

Jméno klienta: maximálně 255 znaků

Ulice, č.: maximálně 255 znaků

Město: maximálně 255 znaků

PSČ: maximálně 20 znaků

Stát: maximálně 50 znaků

Kontaktní osoba: maximálně 255 znaků

Telefonní číslo: maximálně 255 znaků

E-mailová adresa: maximálně 255 znaků

Řešení: Pomocí funkcí Zleva a Zprava v MS Excel zkopírujte potřebný počet znaků z polí (příklad: =zleva (A1;255) zkopíruje prvních 255 znaků z buňky A1).

Pro smazání databáze program vyžaduje heslo, ale já ho nevím.

Heslo pro mazání je 1116. Změnit ho můžete v menu "Nastavení/Změna hesla pro Vymazání všech kontaktů"

Pro úpravu hesla na Vymazání všech kontaktů program vyžaduje zadání původního hesla, ale já ho neznám.

Původní heslo pro mazání je 1116.

 

Problémy s odesíláním dat a aktualizací:

 

Mám přístup na internet, ale když chci odeslat data, program se nepřipojí na server GLS.

Toto může mít několik příčin. Pravděpodobně máte firewall nebo antispyware program, které je třeba správně nastavit.

Nasledující soubory musí mít ve firewallu povolen přístup na internet:

"GLS Connect DataTransfer.exe"  slouží k uploadování dat (port 22, SSH)

"GLS Connect Update.exe" slouží ke stahování aktualizací a je potřeba ke správné funkčnosti online služeb (port 80, HTTP)

Pokud máte na svém počítači nainstalovaný nějaký Antispyware program, který blokuje zápis do registru, instalace nemusí proběhnout správně (může také způsobit neúspěšné odesílání dat). GLS Connect při instalaci zapisuje odesílací údaje do registru. Pokud se setkáte s tímto problémem, kontaktujte prosím Zákaznickou linku GLS.

Při vytváření seznamu štítků jsem zvolil typ štítků a přesto je nemůžu upravovat nebo mazat.
Snažíte se upravit nebo smazat jeden z přednastavených seznamů. Tyto seznamy (označené hvězdičkou) nemohou být upravovány nebo smazány.

Vytvořil jsem CSV soubor se seznamem štítků, ale při otevírání v MS Excel nastala chyba.
MS Excel není schopen otevřít soubor s počtem řádků větším než 65536. Zkuste při exportu zvolit kratší interval.

V průvodci vytvoření seznamu štítků jsem vybral pole, ale program mi nedovolí další krok.
Pokud je šířka polí větší než šířka stránky, program vám nedovolí pokračovat. Řešením je vymazat některé sloupce, zmenšit jejich šířku, velikost písma nebo nastavit stranu na šířku.

Zaškrtl jsem "Na konci seznamu spočítat celkovou sumu", ale program ji nespočítal.
Celková suma se objevuje pouze v určitých řadách jako: počet kusů, váha, dobírka,…

V průvodci tvorby seznamu štítků jsem nastavil zbůsob řazení, ale program ho nebere v úvahu.
Při třídění seznamu štítků je důležité nastavení pořadí polí podle kterých se má třídit. 

Nastavil jsem formát tisku na šířku, ale program stránku vytiskl na výšku a na stránce nebylo dost místa pro vytištění všech polí.
Program se pokouší nastavit formát v ovladači tiskárny, ale to nedovolují všechny typy tiskáren. V tomto případě musíte formát tisku nastavit manuálně v nastavení tiskárny.

Naimportoval jsem více štítků v menu "Tisk štítků podle seznamu", ale program ukazuje v menu "Počet dnešních štítků", že nejsou žádné vytištěné štítky.

V menu "Počet dnešních štítků" program ukazuje pouze počet vytištěných štítků. Štítky, které jsou v seznamu tisknutelných štítků, se nezapočítávají.

V menu "Odesílání emailů pro příjemce" musím pořád všechno nastavovat znovu, program si nastavení nepamatuje.

Nastavení se uloží pouze po stisku tlačítka "Uložení nastavení". Jinak se změny po uzavření okna ztratí.

Kontaktní osoba: maximálně 255 znaků

Prosím ověřte, že váš počítač je připojen k internetu.

Jestliže je internet funkční, je pravděpodobné, že posílání dat je blokováno firewallem. Pro úpravy v nastavení firewallu zavolejte raději odborníka. GLS používá k posílání dat modul "GLS Connect DataTransfer.exe". Data se posílají přes port 22 (SSH). Program pošle data na server lnx.gls-czech.com a zkontroluje jestli soubory dorazily. Pokud máte program správně nastaven, ale odesílání nefunguje, zavolejte prosím Zákaznické centrum GLS.

Po instalaci programu kliknu na ikonu zástupce GLS Connect a spustí se znovu instalační průvodce.

Smažte ikonu GLS Connect vytvořenou průvodcem a vytvořte ji znovu nasledujícím způsobem. Otevřete adresář, do kterého jste nainstalovali program (obvykle c://Program Files/GLS/GLS Connect). Najděte soubor "GLS Connect.exe" přetáhněte ho na plochu. Vytvořte zástupce. Pokud problém stále trvá, kontaktujte vašeho správce systému nebo administrátora.

Při tisku jsou údaje na štítku posunuté.

V programu otevřete "Nastavení/Všeobecná nastavení"  a zvolte  "Nastavení tisku"

Chyťte myší žlutý čtverec a přetáhněte ho na požadovanou pozici, nebo zadejte pozici ručně nastavením osy X a osy Y. Kliknutím na vytisknout testovací stranu si oveřte pozici tisku. Vytiskne se testovací stránka se čtyřmi trojúhelníky, v každém rohu jeden. Pokud všechny trojúhelníky vidíte celé, tisk je nastaven správně.

 

Při tisku se na štítky nic nevytiskne:

Provděpodobně máte špatně nastavenou pozici tisku. Upravíte ji v menu "Nastaveni/Všeobecná nastavení/Nastavení tisku".

Další podrobnosti o nastavení naleznete v "Nastavení tisku".

 

Mám jehličkovou tiskárnu a štítek je vytištěn na víc jak jedné straně:

Nemáte správně nastavenou velikost štítků. Prosím nastavte ji v "Nastavení tisku".  Pokud nenaleznete odpovídající velikost papíru, musíte si vytvořit nový formulář. Ve Windows klikněte na Start - Nastavení - Tiskárny a faxy nebo Start - Tiskárny a faxy. V otevřeném okně v menu vyberte Soubor - Vlastnosti serveru.

Další podrobnosti o nastavení naleznete v "Nastavení tisku".

 

Aktualizace GLS Connectu nefunguje:

Zkontrolujte, prosím, jestli je váš počítač připojen k internetu.
Jestliže je internet funkční, je pravděpodobné, že posílání dat je blokováno firewallem. Pro úpravy v nastavení firewallu zavolejte raději odborníka. GLS ke stahování aktualizací používá modul "GLS ConnectUpdate.exe". Posílání dat probíhá na portu 80 (HTTP). Program stahuje soubory ze serveru "https://datarequester.gls-hungary.com/"
. V případě, že nastavení je v pořádku a aktualizace přesto nefunguje, zavolejte prosím na Zákaznickou linku GLS.

 

Při startu programu se objeví upozornění "Není možné se připojit k databázi! Chyba na disku nebo v síti.":

GLS Connect k posílání dat na server GLS a k aktualizaci využívá internet. Při startu programu se ověřuje dostupnost internetu. V případě, že internet není k dispozici, objeví se tato hláška. Po stisku tlačítka "OK" se program spustí a umožní uživateli tisk štítků, avšak ostatní funkce budou omezeny. Nepůjdou objednat některé služby a na štítcích se neobjeví směrovací informace. V tomto případě se data musí odeslat emailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Pokud ani email nefunguje musí být seznam dobírek vytištěn a poslán do GLS. Pokud se tak nestane, hrozí nevybrání dobírek za balíky.

 

Při zasílání zásilky do zahraničí se službou FSS (FlexDeliveryService-SMS) mi systém hlásí "Prosím, zadejte telef. číslo na příjemce!"

Pokud zadáváte u zahraniční zásilky kontakt na příjemce s českým telefonním číslem, systém Vás nepustí a bude hlásit chybu. Je nutné úvést telefonní číslo, které je registrováno v dané zemi.