GLS Connect

Data je velice důležité odeslat do GLS včas, jinak hrozí, že nebudou vybrány dobírky. Informace o dobírkách musí být odeslány do 22:00 hod. dne, kdy je balík odeslán. 

Pokud je program používán v online režimu, bude označen zeleným zatržítkem v levém dolním rohu zeměkoule a textem „online“. V tomto případě GLS Connect automaticky odešle paketová data na server GLS každých 20 minut, což je během této doby dokončeno.

CONNECT online pro odeslání dat

V případě, že program používáte v offline režimu, budete muset tato data odeslat do GLS ručně. Na neodeslané datové zprávy, Vás bude varovat piktogram v pravém horním rohu a červený vykřičník v červeném trojúhelníku.

CONNECT neodeslaná data

Data lze odeslat následovně:

1. přes „Základní údaje/Uložení a odeslání údajů o balících"

 CONNECT uložení staženého souboru o zásilkách

2. kliknutím přímo na trojúhelník v pravém horním rohu

CONNECT odeslání údajů o štítcích

CONNECT odeslání údajů o štítcíh

CONNECT uložení staženého souboru o zásilkách

3. přes internet (GLS Connect pošle data na server přes SFTP či HTTPS – lze změnit v nastavení zde)

4. pokud seznam nemůže být odeslán elektronickou cestou ani jiným způsobem, doporučejeme v ten den zásilky raději neodesílat! V případě, že nebudeme mít data k zásilkám, budou Vám vráceny.

Jakmile budou data odeslána, vykřičník zmizí