GLS Connect

Tuto možnost doporučujeme klientům, kteří používají měnící se databázi, nebo klientům, kteří používají vlastní systém, který je schopen exportovat údaje pro balíky.

Výhoda proti běžnému tisku štítků: data mohou být importována z uloženého souboru, program potom může vytisknout zvolené balíky nebo zadat služby (požadavek na vyzvednutí balíků) hromadně.

Není zde žádný pevný formát: data mohou být v libovolném pořadí (kromě sloupce pro dobírku – vždy na prvním místě).

Uložení nastavení: po prvním importu si můžete uložit nastavení, takže další import můžete provést jedním kliknutím.

Importované štítky je možné vytisknout/mazat ve volitelném pořadí nebo můžete vytvořit více kopií.

Vytvoření nového štítku: Pokud existují údaje, které nebyly importovány, můžete je jednoduše zadat ručně.

 

Doporučené údaje pro import:

 • Jméno příjemce
 • Adresa příjemce
 • Město příjemce
 • PSČ příjemce
 • Stát příjemce (mezinárodní zkratka např.: CZ,SK,PL...)
 • Dobírková částka (vždy v prvním sloupci)
 • Telefonní číslo (kontakt)
 • E-mailová adresa

Vzor dat pro import naleznete zde.
Kódy služeb pro import naleznete zde.

V menu zvolte „Operace se štítky/ Tisk štítků podle seznamu“

Soubor s údaji o příjemcích můžete importovat kliknutím na "Importování údajů o štítcích"

Důležité: Sloupec s výší dobírky musí být první sloupec v souboru. Soubor musí obsahovat údaje o odesílateli a příjemci v jednotlivých sloupcích (Jméno, PSČ, Stát, Město, Ulice, Kontakt, či Službu).

Import usnadňuje Průvodce importem. V průvodci přiřadíte hlavičky v importovaném souboru k hlavičkám v databázi programu.

Nastavení můžete uložit pro příští import, abyste nemuseli všechno nastavovat znovu. Import můžete provést zvolením uloženého nastavení. Toto nastavení můžete později vymazat.

 

Pokračovat můžete tlačítkem Další, tlačítkem Storno proces ukončíte

V prvním kroku zvolte typ importovaného souboru. (CSV nebo MDB).
V druhém kroku klikněte na tlačítko "Prosím klikněte sem…",objeví se okno, ve kterém můžete zvolit importovaný soubor. Pokud je soubor MDB chráněn heslem, zadejte ho zde.

 Ve třetím kroku zvolte znakovou stránku a oddělovací znak, defaultně je to středník ";".

Zaškrtnutím pole "Bez hlavičky" znamená že hlavička souboru bude importována. Pokud toto pole necháte prázdné hlavička importována nebude.

Stiskněte tlačítko „Další“ a zadejte údaje o odesílateli.

 

 Údaje o odesílateli můžete vybrat z databáze kliknutím na tlačítko "… z databáze".

Pokud chcete nahrát data ze souboru, musíte zvolit hlavičku pro pole Jméno klienta, Adresa, Město, PSČ. Obsah a Krátké jméno jsou volitelné údaje, nemusí být zadány. Pokud údaj chybí nebo je nesprávně zadán, řádek zčervená. Po jeho opravení může import pokračovat.

Tip: údaje o odesílateli je jednodušší vybrat z databáze, nebo je můžete zapsat ručně.

Tlačítkem "Dále" se přesunete do okna, kde zadáte údaje o příjemci. Pokud je např. stát stejný pro všechny příjemce, můžete ho zde zadat jednou ručně:

V dalším okně se zadávají ostatní údaje o balících. Můžete je vybrat ze seznamu nebo zadat ručně. V poli Den odeslání se automaticky objeví aktuální datum.

Důležité: pokud posíláte více balíků jednomu příjemci, jsou dvě možnosti jak zadat dobírku.

1.)  (Doporučeno) Celková dobírka je vytisknutá na prvním balíku.

2.)  Dobírka je rozdělená a na každém balíku je její část.

Příklady:

Objednání jedné služby (Express parcel): "T12()"

Objednání více služeb (express parcel+Stanby service): "T12()SBS()"

Objednání služeb, které potřebují více údajů (AdresseeOnlyService): "AOS(John Doe)"

Klinutím na „Další“ dokončíte import.

Můžete zvolit:

Můžete se rozhodnout co má program udělat se souborem po importu. (Můžete ho smazat nebo přesunout do jiného adresáře).
Nastavení můžete uložit, takže při příštím importu nemusíte vše nastavovat znovu.

Po importu se vraťte zpět do okna se seznamem štítků, kde uvidíte importované údaje s přiřazenými čísly balíků.

    Lze označit řádky, které chcete vytisknout. Toto je užitečné, pokud nechcete posílat balíky všem importovaným zákazníkům. V tomto případě zvolte "Vytisknout označené".

 • Pokud chcete odeslat balíky všem příjemcům, klikněte na "Vytisknout vše"
 • Nový štítek můžete přidat kliknutím na "Vytvoření nového štítku"
 • Kliknutím na "Označit vše" vyberete všechny štítky k tisku nebo vymazání
 • Kliknutím na "Vymazání označených štítků" vymažete vybrané štítky
 • Tlačítkem "Označit prvních X" zadáte počet označených řádků od počátku seznamu.
 • Více kopií můžete vytisknout kliknutím na "Vytisknout vícekrát".
 • Výběr otočíte tlačítkem "Otočit označení"
 • V menu zvolte "Skenování ref. čísla"  v následujícím případě:

Při importu vyplníte referenční číslo a poté je možno po naskenování ref. čísla vytisknout  štítky, které obsahují stejné ref.číslo. Je také možno zatrhnout volbu " Zadání dobírky po každém skenování".

Tip: V seznamu importovaných štítků můžete položky filtrovat dle klientského čísla či fulltextem.