GLS Connect

Po spuštění programu a změnu jeho nastavení zvolte v horním řádku menu „Nastavení“ a záložku „Všeobecná nastavení“

V této záložce můžete měnit nastavení a předvolby aplikace. Můžete zde přednastavit nebo předvolit (případně změnit) stát, odesílatele, obsah nebo i váhu balíku a vybrat další služby a možnosti doručení.

Hledat podle krát. jména
Krátký název jako výchozí vyhledávání. Pokud je toto zaškrtnuto, zkrácený název bude automaticky nabídnut jako možnost vyhledávání v každém bodě programu, kde musí být vybrán zákazník.

Upozornění při opakovaném tisku
Pokud je tato možnost zvolena, program vás upozorní, když byl štítek již vytištěn pro daného zákazníka v aktuální den při tisku štítku.

Upozornění když není zadaná váha
Tato možnost Vás upozorní, když při tisku štítku není uvedena váha.

Vytvoření seznamu do souboru
Z programu lze vygenerovat různé dotazy pro konkrétní denní nebo periodické účtování v nabídce "Tisk seznamu štítků". Pokud je to ve výchozím nastavení pohodlnější, program uloží požadovaný seznam do souboru.

Kontrola dobírky při vytisknutí štítku
Tato možnost Vás upozorní, když při tisku štítku není uvedena dobírka.

Automatická aktualizace statusů
Pokud je GLS Connect používán v online režimu, bude GLS Connect v neustálé komunikaci se serverem GLS. Při tisku seznamů štítků se vždy zobrazí aktuální data.

Jsou povoleny pouze vnitrostátní P&S sl.
GLS Connect nabízí mezinárodní a domácí objednávky Pick & ShipService a Pick & ReturnService. Pokud zvolíte tuto možnost, mezinárodní objednávky budou blokovány. Více o těchto funkcích si můžete přečíst v nabídce Služby.

Dobírka bude automaticky zaokrouhlena
při zadání dobírkové částky bude částka zaokrouhlena dle zadané měny dané země na částku, kterou lze vybrat v hotovosti.
Např. CZ - zaokrouhlí na celé koruny, EUR - na 2 desetinná místa, HU - 5 desetinných čísel.

Bulletiny
k zobrazení a zasílání novinek.

Předvolený stát
Země, kterou zde zadáte, bude navržena jako výchozí pro všechny panely, do kterých musíte zadat zemi.

Předvolený odesílatel
zadaný odesílatel bude automaticky vybrán ve všech polích, kde musí být odesílatel zadán.

Předvolený obsah
To, co zadáte do tohoto pole, se ve výchozím nastavení zobrazí na stránce pro tisk štítků v poli obsahu. Užitečné při odesílání produktu mnoha příjemcům se stejnou váhou.

Předvolená váha
To, co zde zadáte jako hodnotu, se ve výchozím nastavení objeví na stránce pro tisk štítků a na štítku na obalu v poli hmotnosti. Užitečné při odesílání produktu mnoha příjemcům.

E-mailová adresa
je možné zadat svou vlastní e-mailovou adresu, kam se odešlou správné informace o zásilce a zákazníkovi. Užitečné při zvolení služby P&S a P&R.