GLS Connect

Slouží ke správě kontaktů, jejich importu, exportu a mazání.